دلار در بازار پشت خطی با افزایش خریدها مواجه شد. صحبت های معامله گران نشان می داد که در بازار فردایی روز یک شنبه، اسکناس آمریکایی نه تنها کانال 35 هزار تومانی را پس گرفت، بلکه توانست تا محدوده 35 هزار و 500 تومان پیش روی کند. 

تحلیل گران فنی باور دارند، در صورتی که دلار بالای محدوده 35 هزار و 500 تومان باقی بماند، خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد و اسکناس آمریکایی به سوی کانال 36 هزار تومانی حرکت خواهد کرد. افزایش غیرمنتظره انتهای روز یک شنبه موجب شد که برخی معامله گران  عنوان کنند دلار پس از برخورد به کف قیمتی در  مسیر صعود دوباره قرار گرفته است. 

با این حال، دسته دیگری از فعالان باور دارند که افزایش قیمت در وقت اضافه بازار و در معاملات پشت خطی نمی تواند نشان دهنده پایان روند کاهشی باشد. از نگاه آن ها، باید امروز در بازار نقدی، اسکناس آمریکایی بتواند خود را بالای محدوده 35 هزار و 800 تومان نگه دارد تا بتوان  احتمال دوباره صعود قیمت را مطرح کرد. دسته دیگری از فعالان باور دارند، بازارساز در روز جاری با عرضه ارز در بازار نقدی اجازه نخواهد داد که اسکناس آمریکایی  در میانه کانال 35 هزار تومان باقی بماند.  

این روزها در بازار ارز اعداد بیشتر از گذشته اهمیت دارند و بخش زیادی از معامله گران خرید و فروش های خود را بر اساس حمایت ها و مقاومت های قیمتی انجام می دهند. قصد این دسته از معامله گران، نوسان گیری از تغییرات دلار در کوتاه مدت است .