به گزارش اکوایران، به باور برخی فعالان، ناامیدی از شکسته شدن مقاومت 35 هزار و 200 تومانی و حضور فعالانه بازارساز، موجب شده است که افزایشی‌ها شدت فعالیت خود را کاهش دهند و ترجیح دهند بیشتر نظاره‌گر اتفاقات بازار باشند. البته برخی از بازیگران افزایشی امیدوارند که با نزدیک شدن به زمستان، حجم تقاضای واقعی رشد کند و این موضوع زمینه‌ساز رشد معنی‌دار دلار شود. با این حال، تا زمانی که محدوده 35 هزار و 200 تومان شکسته نشده است، انتظارات افزایشی به صورت معنادار فعال نخواهد شد.

در این میان، برخی فعالان تصور می‌کنند در روز جاری، نتایج جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند زمینه‌ساز ورود جو افزایشی به بازار شود. با این حال، روز پنجشنبه که فضای بازار عموماً نیمه‌تعطیل است و بانک‌ها زودتر تعطیل می‌شوند، دشوار است که نوسان معناداری برای دلار اتفاق بیفتد.

بازارساز نیز در هفته‌های اخیر بارها نشان داده است که با عرضه ارز اجازه نمی‌دهد دلار نوسان قابل توجهی را تجربه کند. بازارساز حداقل در روزهای اخیر موفق شده در بسیاری اوقات دلار را در کانال 34 هزار تومان قرار دهد و احتمالا روز پنجشنبه نیز به‌راحتی اجازه کانال‌شکنی به اسکناس آمریکایی را نخواهد داد.