دارابی با اشاره به سقف قیمتی ۴۰ هزار تومانی دلار که بانک مرکزی در اواخر بهمن ماه سال گذشته  در سامانه نیما ایجاد کرده بود گفت:  به صرافی‌ها اجازه ثبت قیمت بیش از ۴۰ هزار تومان برای دلار داده نشده و این محدودیت همچنان بر جای خود باقی است؛ این موجب شد برای اولین بار نرخ درهم امارات حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان بالاتر از نرخ در تهران قرار گیرد و به همین جهت نرخ ارز در تهران به دنبال نرخ درهم شروع به افزایش کرد تا به ۶۰ هزار تومان رسید که دلیل آن عدم تمایل صادرکنندگان به ارایه ارز با نرخ ۴۰ هزار تومانی بود و از سوی دیگر تقاضای واردکننده برای ارز نیز شدت گرفت و همین موضوع باعث ایجاد فشار به حساب جاری شد.

دارابی ادامه داد: ایحاد سقف محدودیت قیمت برای دلار به حساب سرمایه نیز فشار وارد کرد، به این صورت که صادرکننده تمایل داشت که دارایی‌های خود را به شکل دارایی‌های خارجی، خارج از کشور در طول زمان بیشتری نگه دارد و این برای آنها به صرفه‌تر است. واردکننده نیز ترجیح می‌دهد دارایی خود را به شکل ارزی خارج از کشور نگه دارد به این امید که قیمت آنها بالاتر خواهد رفت.