پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نود و یکمین جلسه شورا گفت: لوکوموتیو شهرداری تهران روی ریل کارآمدی قرار گرفته است؛ آن‌هایی که آرزوی این را داشتند که شهردار تهران یکسالگی‌اش را نبیند، امروز سریال‌های افتتاح و کلنگ زنی در جای جای تهران را مشاهده می‌کنند، به همین دلیل است که ما شاهد جیغ‌های بنفش و رنگارنگی هستیم.

وی ادامه داد: آن‌هایی که می‌گفتند این شهردار نخواهد توانست بر صندلی خدمت باقی بماند، امروز حناق گرفته‌ و نمی‌توانند خشم و غضب خود را از مشاهده جلوه‌های یک مدیریت جهادی و کارآمد، کنترل کنند و با اقدام به حاشیه سازی علیه شهرداری تهران به دنبال دیده نشدن این اقدامات هستند اما به گفته رئیس شورا، چشمان تیزبین مردم، فرق سره با ناسره را خوب می‌شناسد. 

سروری در پایان تصریح کرد: آن‌هایی که سوپر انقلابی بودند تا زمانیکه تریبون نداشتند، عنوان می‌کردند هر اقدامی که منجر به حمایت معاندان و رسانه‌های ضدانقلاب شود، محکوم است، امروز خود تبدیل به تیتر یک این رسانه‌ها شده‌اند. سوال من از آن‌ها این است چه اتفاقی افتاده که شما امروز مجمع رسانه‌های ضدانقلاب شده‌اید؟  مشخص است که هم ضد انقلاب و هم آن‌هایی که این امید را نداشتند، امروز نگران کارآمدی مدیریت شهری تهران هستند؛ باید بگویم که این لوکوموتیو با سرعت به حرکت خود ادامه خواهد داد و در دایره این حاشیه سازی شما قرار نخواهد گرفت و کار انقلابی و جاهدی خود را برای تحقق شعار «دوباره خدمت، تهران سربلند» ادامه خواهد داد.