این دومین فصل متوالی است که نرخ رشد بخش ساختمان در این گزارش منفی ثبت شده است. نکته جالب در مورد گزارش فصل بهار امسال آن است که به طور معمول در نیمه اول سال، فعالیت های ساختمانی رونق دارد و این بی رونقی منعکس شده در گزارش مرکز آمار میتواند نشانه کسادی بازار باشد. اما سوال اینجاست که این رشد منفی ناشی از کاهش هزینه های عمرانی دولت است یا آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی هم در مسکن سقوط کرده است؟ ابوالفضل خاوری نژاد، مدیر کل پیشین آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گو با اکوایران به این سوال پاسخ می دهد.