به گزارش اکو ایران ، شهردار تهران می گوید تغییرات در شهرداری به اتمام رسیده است اما هنوز دلیل برخی جا به جایی مدیران برای شورای شهر شفاف نشده است . مدتی پیش ناصرامانی عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفته بود  برخی از اعضای شورای شهر درمورد این انتصابات سؤالاتی دارند و کاش اعضای شورای شهر در این خصوص توجیه می‌شدند که مبنا و معیار برای این جابه‌جایی‌ها چه بوده است.

او ادامه داد: شهردار تهران در شش ماه گذشته هر وقت در شورا گزارشی ارائه دادند یا در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کردند، از موفقیت‌های حوزه مالی می‌گفتند و شما اگر حتی مراسم تودیع معاون قبلی مالی شهرداری را هم ملاحظه کنید، تماما در تأیید عملکرد وی سخن گفته‌اند، اگر واقعیت این است برای من به عنوان یک عضو کمیسیون بودجه شورا این سؤال مطرح است که مدیری که آن‌قدر موفقیت دارد که همیشه در رأس گزارش‌های عملکرد شهرداری بود، چرا تغییر پیدا کرده است؟ چه مشکلی وجود داشته که نتوانست کارش را ادامه دهد. نکته دوم؛ جابه‌جایی برخی از معاونان است که اگر این مدیران در مسئولیتشان در معاونت موفق بودند، چرا در همان معاونت فعالیتشان را ادامه ندادند. معاونت‌های پرمسئولیت هم بودند، اگر بعد از یک سال ارزیابی موفق نبودند چرا به معاونت جدید آمدند و این حادثه باز هم می‌تواند در سال آینده تکرار شود. این سؤالاتی است که ما هم به عنوان یک عضو شورای شهر داریم و از شهردار تهران می‌خواهیم که اگر صلاح دیدند در شورا وگرنه در رسانه‌ها این را برای افکار عمومی و اعضای شورا توضیح بدهند که معیار این جابه‌جایی‌ها چه بوده است؟

این عضو شورای شهر تهران سخنان گذشته خود درباره احکام یک‌ساله را یادآوری کرد و گفت که من از همان ابتدا از شهردار خواستم که احکام یک‌ساله نباشد و سعی کند حداقل یک نگاهی هم به درون شهرداری داشته باشد. واقعا ضمن اینکه خوشامد می‌گویم به سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران و حتما برایشان آرزوی موفقیت می‌کنم، ولی به اعتقاد من استفاده و اعتماد به مدیرانی که از درون شهرداری هستند و شناخت بیشتری نسبت به شهرداری، نیروی انسانی و سرمایه انسانی شهرداری دارند می‌توانست امید در بدنه شهرداری را افزایش دهد.

امروز نیز حبیب کاشانی درخصوص تغییر شهرداران مناطق در صحن شورای شهر تهران  گفت: روز گذشته ۲۲ نفر از شهرداران مناطق توسط شهردار تهران معرفی شدند که هدف از آن ثبات مدیریت بود که شاید بتواند کمک شایانی به مسئولان در شهرداری کند.

وی افزود: ما در این زمینه در هیچ انتصاب و پیشنهادی مشارکتی نداشتیم چرا که این در حیطه اختیارات شهردار و همکارانش است اما شورا حتما نسبت به این انتصابات نظر خود را در جلسات اعلام خواهد کرد.

علیرضا زاکانی هم  در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره انتصابات جدید شهرداری تهران برای شهرداران مناطق گفت: هر سه نفری که به عنوان شهرداران مناطق انتخاب شدند از خانواده شهرداری هستند، به شکلی که شهرداران مناطق ۱۰ و ۶ از بدنه شهرداری تهران و شهردار منطقه ۴ نیز شهردار اسبق کرج بوده که به این ترتیب فرآیند خدمتگزاری ادامه پیدا خواهد کرد.

زاکانی ادامه داد: سه شهردار منطقه که اخیرا تغییر کرده‌اند نیز به عنوان مشاور سه معاونت شهرداری منصوب شدند و برای هر یک از آنها پروژه‌های خاصی تعریف شده تا به این ترتیب اصل خدمتگزاری شایسته به شهروندان در شهرداری تهران ادامه پیدا کند.