طی چند هفته اخیر نوسان دلار و بورس، تردیدها در مورد وضعیت بازار ملک در ماه های آتی از سال جاری را بیشتر کرده است.

مهم ترین سوال این است که آیا رشد قیمت ها در این بازار ادامه دارد؟ فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن به این سوال پاسخ می دهد.