محمدسعید حیدری کارشناس اقتصاد مسکن در برنامه متراژ به این سوال پاسخ می دهد.

افت معاملات در سایه اعتراضات/ وضعیت بازار مسکن از زبان مشاوران املاک

معاملات مسکن هر چند به طور ماهانه از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر می‌شود، اما در کنار این آمارها، بررسی وضعیت میدانی معاملات از نظر مشاوران املاک هم می‌تواند یک چشم انداز کلی از شرایط بازار ارائه دهد.

در بخش نخست متراژ این هفته، وضعیت مراجعه متقاضیان برای خرید و فروش مسکن را از برخی مشاوران املاک در سطح پایتخت جویا شدیم.