محله هرندی به شکل سابق برگشته است . مانند زمانی که هنوز رییس جمهور از آن بازدید نکرده بود ، آن زمان ها شهردار تهران که به گفته خودش بچه شوش است  تصمیم نگرفته بود این محله را ساماندهی کند . همان زمان که قرار بود بسیج به پاکسازی این محله ورود کند و قرارگاه خاتم . اما امروز  ناصر امانی، به موضوع هرندی و بازدیدی که یک سال گذشته از این محله داشته اشاره کرد و  بعد از گذشت یکسال از محله‌گردی‌اش  از« هرندی» گفت: بنده دوباره در این محله حضور پیدا کردم تا ببینم چه اتفاقاتی در آنجا افتاده  و سه نکته است که بیان می‌کنم؛ اول این که 6400 نفر معتاد و 1233 نفر کارتن خواب از محله هرندی توسط شهرداری جمع آوری شده که عدد خیلی بزرگی است برای یک محله شهر تهران آن هم یک محله مرکزی نزدیک بازار و نزدیک سیستم دولتی مثل مجلس، ریاست جمهوری و سایر قوای کشور؛ بر اساس تقسیم کاری که در قرارگاه اجتماعی شده، شهرداری آن‌ها را به بهزیستی تحویل داده است؛ هم مردم، هم معاون اجتماعی منطقه و هم شهردار ناحیه‌ای که محله هرندی در آنجا واقع است می‌گفتند80 درصد آن‌ها دوباره برگشتند؛ یعنی مدت کوتاهی در مراکز نگهداری بهزیستی رفتند و پذیرایی شدند و بعدا با ساز و کارهایی که تعریف کردند دوباره آن‌ها را رها کردند و مجددا به این محله برگشتند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: دوم؛ بر اساس سرشماری انجام گرفته 11000 نفر اتباع بیگانه در این محله هستند که عمدتا از کشور شرقی و همسایه‌ما هستند که در حال حاضر خیلی منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر با هم زندگی و کار می‌کنند و یکسری جلسات هم دارند، تا این دو مشکل حل نشود بقیه مسائل محله هرندی همگی بار و فرع بر این دو مشکل است؛ یعنی تا بحث حضور معتادین و کارتن خواب به طور ریشه‌ای و همیشگی از این محله جمع نشود و تا اتباع بیگانه آنجا سامان‌دهی نشوند و فکری به حالشان نشود مابقی مسائلی که در محله هرندی است دوباره قابل تکرار و در حال تکرار است.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد:  150 پلاک قرمز و 141 ملک متروکه توسط شهرداری شناسایی شده و به قوه قضاییه و فراجا معرفی شدند که 44 پلاک پلمب شده و پس از مدتی 33 پلاک مجددا فک پلمب شدند؛ یعنی دوباره امکان تردد افراد هم به پلاک قرمزها و هم به املاک متروکه فراهم شده است.

امانی با بیان اینکه اینکه تا طرحی که شهرداری برای تغییر کالبد این محله طراحی کرده و خارج کردن محله از بن بست و امکان تردد خودروهای حمل و نقل عمومی حل نشود مشکلات پابرجاست، اضافه کرد: در این محله یک بوستان خیلی خوب و بزرگ دایر است و شهرداری هم 30 نگهبان در آنجا گذاشته تا مردم استفاده کنند ولی من در آنجا یک نفر از مردم را ندیدم که از این بوستان به دلایل مسائل فوق استفاده کند، شهرداری منطقه در آنجا فعالیت های بسیار خوبی انجام داده اما از عهده شهرداری منطقه و حتی شهرداری تهران حل مشکلات آنجا برنمی‌آید و توقع مردم بعد از بازدید رئیس جمهور از آنجا این بود که دولت در آنجا ورود کند ولی هیچ آثاری از ورود دولت و این که آیا دولت برنامه‌ای برای بحث سامان‌دهی اتباع بیگانه دارد ندیدیم.