به گزارش اکوایران،گریگوری افیمویچ راسپوتین راهب ماجراجو و سیاست‌مدار روسی بود،وی قدرت و نفوذ عجیبی در نیکلای دوم (آخرین تزار امپراتوری روسیه) و همسر او الکساندرا فئودوروونا (تزارینای روسیه) داشت و در اغلب کارهای درباری به تزار کمک می‌کرد.  او سمت رسمی نداشت اما در همه امور دخالت می کرد .

امروز نیز دو دوعضو شورای شهر تهران از دخالت فردی در تصمیم گیری های شهرداری تهران سخن گفتند که شاید به صورت شکلی برخلاف تعارض منافع نباشد اما به صورت محتوایی این مصوبه را زیر پا می گذارد .

جعفر تشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: می‌بینیم که افراد نسبی و سببی و داماد و پسر و دختر علیرغم اینکه پستی در شهرداری ندارند، در تصمیمات شهرداری تهران تاثیرگذار هستند و دخالت می کنند.

مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهرتهران هم گفت: ما توقع داریم که مصوبه تعارض منافع در هر سطحی توسط بازرسی اجرا شود و با هیچ کس تعارف نداشته باشید.

وی با بیان اینکه گزارش‌هایی داریم که نشان می‌دهد به لحاظ شکلی و اداری ممکن است تعارض منافع رعایت شود؛ اما فرد خاصی در سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری نفوذ و دخالت می‌کند، گفت: این فرد در انتصابات و حساب‌های مالی وارد شده و باید جلویش را بگیریم. چرا که هم برای ما و هم برای شهرداری دردسر می‌شود.

مهدی عباسی درخصوص این که چرا شفاف تر درخصوص فردی که در تذکرش به آن اشاره کرده سخن نمی گوید به اکو ایران گفت :‌رویکرد ما پیش گیری است وتلاش می کنیم با تذکراتی که درصحن می دهیم این گونه موارد را محدود کنیم و اگراحساس کنیم قانون تعارض منافع رعایت نمی شود چه رسمی و چه غیررسمی ورود می کنیم ، این گزارش هایی است که به شورا رسیده و درحال صحت سنجی هستیم . 

ناصرامانی عضو شورای شهر تهران هم گفت اعضایی که تذکر دادند  نامی نبردند اما معتقدم ضمیر مرجع خودش را پیدا می کند .

 داوود گودرزی رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران هم دراین خصوص به اکو ایران توضیح داد :‌باید از اعضایی که تذکر داده اند پرسید منظورشان چه کسانی بوده است . رویه ای که در انتصابات شهرداری وجود دارد ، دقت نظر و فرایندهایی که برای انتخاب مدیران طی می شود در هیچ جای کشور پیدا نمی شود ، کانون های ارزیابی تک تک مدیران را بررسی و استعلام های چهار گانه گرفته می شود .

او درخصوص این که در روند نظارت هایی که می شود آیا چنین فردی که نسبت سببی و نسبی با مدیران شهری داشته باشد و در روند انتصابات تاثیرگذار باشد رسیده اند گفت :‌نه ما به چنین موردی نرسیده ایم .

علی اصغر قائمی عضو شورای شهرتهران هم بااشاره به این که به سرپرستی های دراز مدت و انتصابات خلاف اساسنامه های شرکت ها و سازمان ها انتقاد داشته و این نوع انتصابات محل سوال است گفت : یکی دو عضو شورای شهر تهران با ایما و اشاره گفتند افرادی هستند که در روند تصمیم گیری ها درشهرداری تاثیر گذار هستند که برداشت من این است که می تواند داماد آقای زاکانی باشد .   البته من شواهدی ندارم من هم شنیدم اما از افراد موثقی شنیدم که ایشان همچنان هستند و صحبت های شهردار تهران در 15 آذر ماه در دانشگاه صنعتی شریف هم در واکنش به انتقاد یکی از دانشجویان درخصوص حضور داماد شهردار تهران این موضوع را رد نکرد . او را فردی مورد وثوق که فردی نخبه است و دانش و توانمندی زیادی دارند و به صورت رایگان به ایشان مشاوره می دهند دانست البته این سخنان عین عبارات شهردار نیست و نقل به مضمون است . براساس سخنان گفته شده شهردار تهران رد نکرد که بعد از لغو حکم دامادشان دیگرنیستند بلکه هستند و فی سَبیلِ اللَّ خدمت می کنند و شاید منظور دوستان هم همین مسئله بوده است .

 او درپاسخ به این پرسش که حضور و تاثیر گذاری این فرد در شهرداری برخلاف مصوبه تعارض منافع است و تنها حقوق گرفتن در شهرداری تعارض منافع محسوب نمی شود هم توضیح داد :‌کلیت مسئله درست اما این که مستقیما در چه تصمیم گیری هایی دخالت می کنند و این دخالت ها چقدر باعث تعارض منافع شده هیچ شواهدی وجود ندارد .