سعید چلندری توضیح داده که قرار است مکانی در شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه امام مشخص شود تا رانندگان تاکسی اینترنتی تپسی و اسنپ از آن برای سرویس‌دهی به مسافران استفاده کنند.

البته هنوز مشخص نیست که قرار است تاکسی های اینترنتی چطور شناسایی شوند تا جلوی نزدیک شدن آنها به فرودگاه گرفته شود؛ اما با این تصمیم، مسافرها حق انتخاب استفاده از تاکسی های اینترنتی را از دست می دهند و اگر به دلیل به صرفه بودن قیمت های تاکسی های اینترنتی علاقه مند باشند که از این سرویس ها استفاده کنند، مجبور هستند یا از شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه خدمات بگیرند یا نرم افزار تاکسی فرودگاه را نصب کرده و مسافر تاکسی های فرودگاه شوند.