درجریان  بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیم بر این شد که از بین ردیف های پیشنهادی جهت افزایش اعتبار، تنها حقوق و دستمزد، ایمن سازی گود برج میلاد و تکمیل ساختمان اداری در منطقه ۶ مشمول افزایش شوند و مابقی پیشنهادات شهرداری از دستور خارج شد.یکی از مواردی که از سوی شورای شهر رد شد اختصاص بودجه برای پیش خرید کاغذ برای روزنامه همشهری بود . همچنین افزایش اعتبار برای حمایت از چهره های موثر انقلابی نیز رد شد . 

در این جلسه به گفته محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بر ثابت ماندن سقف بودجه سال ۱۴۰۱ تأکید و اعلام شد که بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری، به قوت خود باقی است.

مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، با تأکید بر اینکه باید در اصلاحیه تنها افزایش حقوق و دستمزد لحاظ شود، گفت: اصلاحیه در مورد حقوق و دستمزد منطقی است؛ آن هم اصلاحیه در مورد حقوق و دستمزدی که مشخص است؛ نه اینکه به بهانه افزایش حقوق و دستمزد برویم به کارگیری دیگری داشته باشیم.

وی ادامه داد: اینگونه نباشد که شهرداری «فاقد» عمل کند و سپس بگوید مجوز را از شورا می گیریم چون کمیسیون برنامه و بودجه از خودمان است.  این اتفاق خوبی نیست و من نسبت به این موضوع منتقدم. شهرداری نباید تصور کند که کمیسیون برنامه و بودجه از خودش است و مصوبه فاقد عمل کردن را می گیرد.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اعلام اینکه به دلیل مصوبه حقوق و دستمزد در کشور، افزایش حقوق و دستمزد را داشته ایم، یادآور شد: اصلاحیه در مورد حقوق و دستمزد منطقی است؛ آن هم اصلاحیه در مورد حقوق و دستمزدی که مشخص است؛ نه اینکه به بهانه افزایش حقوق و دستمزد برویم به کارگیری دیگری داشته باشیم. فرض کنید در روزنامه همشهری و در پایگاه بلامشخصی همچون شهر، کسانی را بیاوریم که علیه اعضای شورای شهر تولید محتوا کنند.

مطرح شدن این موضوع که کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از آنِ شهرداری تهران است، نقد برخی اعضا را به همراه داشت. میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای  شهر تهران در واکنش به سخنان اقراریان اظهار کرد: گله دارم از دوستانی که با حرف‌های ژورنالیستی عملیات سیاسی در شورا انجام می‌دهند. چه معنایی دارد که بگویند یک کمیسیون ما در اختیار شهرداری است و هرکاری بخواهند می‌کنند چون کمیسیون مال آنهاست.

وی با اعلام اینکه این توهین به ساحت شورا و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه است، خطاب به چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: نباید اجازه بدهید چنین حرف‌هایی را بزنند.

مظفر تأکید کرد: حرف واقعی را بزنیم و خدا را در نظر بگیریم. دوستان اگر علاقمندند ژورنالیستی کار سیاسی کنند، در محضر خدا پاسخ بدهند در مورد تهمت‌هایی که می‌زنند.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در ادامه جلسه در این خصوص گفت: در مورد حقوق به صورت یکجا و کلی گزارش را ارسال کرده بودند و خواهش کردیم ردیف به ردیف، کد به کد و تک به تک مشخص کنند و از مواردی که ارسال شده، هیچ یک از نظر ما مسئله ای ندارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: حرف کیلویی و بی ربط زده شده است. جلسات تخصصی است و می توانند ببیند. مدیرکل برنامه و بودجه ۲۰ جلسه آمد و مواردی مطرح کرد و ما قبول نکردیم. ما ۴۰ روز فعالیت کارشناسی انجام دادیم و نباید کار کمیسیون را زیر سوال ببرید.

آخوندی اضافه کرد: این تربیون مقدس است و نباید آن را روشن کنیم و هر حرف سیاسی می‌خواهیم بزنیم. اگر احساس کنیم از نجابت ما سوء استفاده می شود پاسخ می دهیم. نباید از نجابت ما سوء استفاده شود.

پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران نیز تأکید کرد: اگر قرار باشد هرکسی هرچه می‌خواهد بگوید و دیگران جواب ندهند روند خوبی در شورا نخواهیم داشت. اینکه کسی بخواهد به دیگری تهمت بزند یا اهانت بکند بسیار زشت است.

وی افزود: حرف کارشناسی متفاوت است با اینکه همه را به باد تهمت بگیریم. اینکه می‌گویند کمیسیونی از آنِ شهرداری است، اگر تهمت و توهین نیست، چیست؟

که این سخنان سروری با واکنش چمران رو به رو شد و چمران گفت اسم تهمت بر روی این سخنان نگذارید آن وقت کار سخت می شود و آن وقت هر حرفی زده شود می گویند تهمت نزنید . حبیب کاشانی خزانه دار شورا نیز در ادامه این جلسه در واکنش به سخنان مطرح شده، گفت: باید مواظبت کنیم و حرفی نزنیم که موجب تکدر خاطر کسی شود؛ چه شورا، چه دوستان ما در شهرداری و چه مردم.

وی همچنین تصریح کرد: من به همراه آقایان آخوندی، امانی، مظفر و صادقی در کمیسیون برنامه و بودجه قسم می‌خوریم که عقد اخوتی با هیچ کسی نبستیم و سعی کردیم وظیفه شرعی و قانونی خود را انجام دهیم.

در ادامه ناصر امانی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز تأکید کرد: بنده در کمیسیون برنامه و بودجه شاهد بودم وقتی اصلاحیه را ارائه دادند، آقای آخوندی و مابقی اعضای کمیسیون به شدت مخالفت کردند.

 وی در ادامه یادآور شد: من هر انتقادی را به خود می‌پذیرم اما نکته‌ای که اشاره کردند اینگونه نیست.دست کم من و اقای کاشانی در این کمیسیون حضور داریم . 

در حاشیه شورای شهر تهران علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران هم  در پاسخ به سوالی مبنی بر تنش زا شدن محیط شورا در چند جلسه اخیر، گفت: اعضای شورا به لحاظ سیاسی گرایش یکسانی دارند اما در فکر و تخصص، نظرات مختلفی دارند و گاهی در بیان نظرات تخصصی دچار تعارض و حتی تضاد می‌شوند که البته این مسئله خوب است. چرا که اگر همه در مسائل کارشناسی یکصدا بودند تبدیل به شورای فرمایشی می‌شدند که قابل قبول و پذیرش نیست. البته این نکته که چرا برخی اعضا به نتایجی می‌رسند را باید از خودشان سوال کنیم که بر چه اساسی به این نظراتی که بیان می‌کنند، می‌رسند.