علاوه بر اطلاعات این گزارش که نشان دهنده تورم مصالح ساختمانی است، آخرین اطلاعات به دست آمده از وضعیت بازار مصالح ساختمانی نشان می دهد قیمت میلگرد، مس، سیم و کابل با افزایش قابل ملاحظه ای در یک ماه اخیر مواجه شده اند.

برخی از کارشناسان می گویند چرخه افزایش قیمت در بازار مصالح ساختمانی از این اقلام آغاز می شود و به سایر اقلام می رسد. گروهی از کارشناسان اقتصادی تورم در بازار مصالح ساختمانی دارای دو اثر در بازار مسکن می دانند.

مهدی بهداد، تحلیلگر بازار مسکن با بررسی روند بازار مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته، اثر تورم این بخش بر بازار مسکن را در برنامه متراژ بررسی می کند و به این سوال پاسخ می دهد: آیا بازار مسکن باید منتظر افزایش قیمت دوباره از جناح مصالح ساختمانی باشد؟