این اطلاعات خبر خوبی برای بازار مسکن یا آنکه قرار است در ماه های آتی این عقب ماندگی در بازار مسکن جبران شود؟ آیا بازار مسکن ظرفیت در وضعیت فعلی ظرفیت افزایش قیمت دوباره را دارد؟

دکتر حجت میرزایی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه متراژ این هفته به این سوالات پاسخ می دهد. او در عین حال توضیح می دهد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن فرصت را از دست داده است.

او معتقد است اگر دولتمردان در همان آغاز کار به جای وعده های بزرگ از چند مسیر ساده به افزایش عرضه در بازار مسکن کمک می کرد، اکنون این بازار در وضعیت بهتری بود.