به گزارش اکوایران، ورودی نرخ اتوبوس‌های تندرو در کمیسیون‌های تخصصی شورا، 1500 تومان توافق شد که برای هر کیلومتر پیمایش 200 تومان از مسافران دریافت می‌شود. بر این اساس، نرخ کرایه بلیت اتوبوس خط آزادی به تهران‌پارس که بیش از 18 کیلومتر است به 5 هزار و 100 تومان می‌رسد در صورتی که نرخ مصوب این خط امسال 2 هزار تومان است یعنی 2 و نیم برابر.

همچنین ورودی اتوبوس‌های عادی 1800 تومان است و مسافران برای هر کیلومتر پیمایش 300 تومان باید بپردازند. 

نرخ پیشنهادی شهرداری در لایحه ارسالی بیش از ارقام تعیین شده در کمیسیون تخصصی است که نسبت به تعدیل آن در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اقدام شد.

بر اساس پیشنهاد شهرداری، نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی در شهر تهران در سال 1402، در خطوط تندرو بخش عمومی از صفر تا 5 کیلومتر 2350 تومان خواهد بود و نرخ متغیر تا 20 کیلومتر به ازای هر 5 کیلومتر 500 تومان خواهد بود .در پیشنهاد شهرداری برای خطوط عادی بخش خصوصی نیز نرخ ورودی 2 هزار و 850 تومان به ازای صفر تا 2 و نیم کیلومتر و به ازای هر 2 و نیم کیلومتر، 300 تومان به نرخ بلیط اضافه می‌شود و در خطوط بیش از 20 کیلومتر، 5 هزار و 250 تومان محاسبه شده است.

نرخ کرایه خطوط مینی‌بوسرانی شهر تهران در سال آینده برابر 1.2 نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی پیشنهاد شده است.

همچنین در این لایحه پیشنهاد شده تا استفاده‌کنندگان از کارت بلیط‌های مبلغ‌دار تا 10 درصد از ضرایب کاهشی استفاده کنند. کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر با پیشنهاد شهرداری درخصوص افزایش 45 درصدی نرخ کرایه تاکسی موافقت کرد. همچنین نرخ کرایه‌ها در نوبت شب از ساعت 22 تا 6 بامداد، 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.