این تسهیلات در همه مناطق جغرافیایی، به نسب سقف قبلی، ۲ برابر شده است. تهرانی‌ها از بیشترین میزان تسهیلات برخوردارند.

البته علاوه بر تسهیلاتی که در این گزارش به آنها اشاره شده است، متقاضیان می‌توانند برای خرید، از تسهیلات جعاله نیز به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان استفاده کنند.

در این بخش از برنامه متراژ، نحوه دریافت، میزان اقساط و فرمول محاسبه پرداخت هزینه برای خرید اوراق ارائه شده است.