آمارهای رسمی نشان می دهد در دولت حسن روحانی آنچه منجر به افزایش صدور پروانه های ساختمانی شده، امضای برجام بود. 

در دو ساله نخست دولت ابراهیم رییسی هم روند صدور پروانه های ساختمانی مشابه دو ساله نخست دولت روحانی بوده است اما مشخص نیست آیا این روند می تواند همچون دوره دولت گذشته احیا شود یا نه؟ آیا حجم سرمایه گذاری ساختمانی می تواند در دو سال آتی مثبت شود؟

حجت میرزایی، اقتصاددان می گوید دو سال گذشته با دوره دولت یازدهم و دوازدهم یک تفاوت اساسی دارد. 

او معتقد است: در دولت گذشته یک چشم انداز مثبت نسبت به آینده در بین عموم مردم شکل گرفته بود اما اکنون چنین دیدگاهی نیست.