شهردار تهران در پاسخ به وی تاکید کرد اساس نامه های سال ۹۳ غیر قانونی است  که امانی پاسخ داد : هر سازمان ارکانی دارد و سوال می کنم که سازمان بر اساس اساسنامه سال ۱۴۰۰، ۱۳۹۳ و یا سال ۱۳۸۹ اداره می شود؟

نامه ای از سوی شهردار تهران به رئیس شورا ارسال شده بود و  دو نفر  برای عضویت در هیات مدیره سازمان فاوا بر اساس اساسنامه سال ۱۳۹۳ معرفی شده بودند و جالب است وقتی بنده می گویم، می گویند اساسنامه سال ۱۳۹۳ غیرقانونی است اما شهردار در نامه خود بر همین موضوع اصرار می کند. شما با بنده صحبت می کنید که چهار سال معاون برنامه ریزی شهرداری بوده و در جلسات متعددی حضور داشته است.