جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران به پرسش و پاسخ از شهردار تهران اختصاص داشت ،ناصرامانی، عضو شورای شهر تهران درخصوص انتصابات برخی مدیران‌عامل سازمانها برخلاف اساسنامه طرح سوال کرد که شهردار تاکید کرد که اساسنامه سال 93 غیرقانونی است و ملاک عمل نیست . هرچند که در سایت رسمی برخی از این سازمان ها همان اساسنامه که شهردار تهران آن را غیرقانونی می‌داند بارگذاری شده است.

امانی در این رابطه به اکو ایران می گوید :از نظر من روشن است که  ملاک عمل در مورد اساس نامه های سازمان های شهرداری اساس نامه سال 93 است و دلیلش این است که در دوره چهارم ابلاغ و عمل شده و دوره پنجم نیز با این که مخالف بودند عمل کردند و در ماه اردیبهشت روزهای آخر که می خواستند بروند اساس نامه جدید را تصویب کردند و آن را به شهرداری هم ابلاغ نکردند که باعث شد شهرداری لایحه توقف دهد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه می دهد: با توجه به این که وزارت کشور با اصلاحاتی که مدنظر شهرداری در اساس نامه های مصوب دوره پنجم بود مخالفت و اعلام کرده فعلا ارکان همان اساسنامه ملاک عمل باشد و اگر اصلاح جزئی دارید بیاورید،  به نظر می رسد بایستی اساس نامه مصوب دوره پنجم را ملاک عمل قرار دهیم و اگر موردی نیاز به اصلاح دارد اصلاح کنیم.

او درخصوص این که شهردار تهران اعلام کرد اساسنامه سال 93 غیرقانونی و ملاک عمل نیس هم توضیح می دهد  : در عمل این طور نیست. درست است شهردار این را گفت ولی اطلاع دقیق و ریز دارم و همان لحظه ای که داشتم صحبت می کردم از سازمان های مختلف برایم پیامک آمد که داریم به اساس نامه سال 93 عمل می کنیم و شما درست می گویید. من معاون بودم و با کارکنان در ارتباطم و به همه سازمان های شهرداری سر می زنم و همگی بر مبنای اساس نامه سال 93 عمل می کنند. حرفم این بود که اگر بر مبنای اساس نامه سال 93 عمل می کنید باید به همه آن عمل کنید و چرا یک بندش که انتخاب مدیرعامل است را رعایت نکردید؟

امانی درخصوص جلسه طرح سوال از شهردار هم می گوید : ‌در دوره پنجم شورای شهر سوالی به صحن نیامد. در دوره چهارم  دو سوال مطرح شد که به هیچ جمع بندی نرسید. این دوره هم  دو سوال بدون این که ما قانع شویم و به یک  جمع بندی مناسب برسد تمام شد  .اما جلسه خوبی بود از این جهت که تابوی سوال از شهردار شکسته شد.

او تاکید می کند: چرا باید وقتی کسی سوال می پرسد از این طرف و آن طرف همه زنگ بزنند؟ من یک سوال دارم و منطقی مطرح می کنم و شهردار هم جواب می دهد که یا قانع می شوم و یا نمی شوم. قانع نشوم بررسی می کنم تا ببینم زورم می رسد یا نمی رسد گام بعدی را بردارم و اگر زورم رسید برمی دارم و اگر نرسید برنمی دارم.

امانی ادامه می دهد :‌خدا از ما به اندازه توانمان تکلیف خواسته و ما مأمور به انجام وظیفه ایم و مأمور بودم به عنوان مسئول کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورا این سوال را مطرح کنم بعد از 18 ماه که از تذکراتم می گذشت. الان حس خوبی دارم و باری از روی دوشم برداشته شده و گام بعدی را برداشتم و نتیجه اش را به امید خدا می گذاریم.

قول هایی که شهردار به جانبازان و افراد دارای معلولیت داد 

سید جعفرتشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم که درخصوص انتقال سامانه معلولان طرح سوال کرده بود دراین رابطه به اکو ایران می گوید :‌ درباره  سامانه معلولین که مورد سوالم بود شهردار بخشی از دستورهای قبلی را اصلاح کرده بودند و در این جلسه پذیرفتند که اصلاح کردند و این یک گام مثبت رو به جلو است.

تشکری هاشمی ادامه می دهد: قرار بود این سامانه به تاکسیرانی واگذار شود اما تاکسیرانی ساز و کارهای لازم را ندارد و بخش خصوصی است و اصولا مناسب برای ارائه خدمات ویژه نیست. به نظرم یک نتیجه خوب بود که از جلسه گرفتیم؛ یعنی جانبازان و معلولین اطمینان حاصل کردند که این سامانه جا به جا نمی شود و بخشی از ابهام برطرف شد. گفته شد سوالات پیش آمده واقعی نبوده اما  در ادامه هم خودشان گفتند که بله بوده، ولی بعدا نظرشان را عوض کردند و هم من با مستنداتی که قرائت کردم نشان دادم که بوده اما اصلاح کردند همچنین درجلسه قولی دادند که خدمات پاتوقی که مورد نظر است را هم  ایجاد کنند .

او درخصوص این که عنوان شد مجمع فوق العاده ای که از سوی شورای شهرتهران برگزار شده غیرقانونی بوده هم می گوید : درباره قانونی بودن مجمع خود مجمع صاحب صلاحیت است که قانونی بوده یا نبوده؛ ولی از نظر ما قانونی بوده و جلسه تشکیل شده  و تصمیم گرفته و تصمیمش هم در شورا به تصویب رسیده و بنابراین دارایی های شرکت واحد از جمله همین زمین بدون اجازه شورا قابلیت واگذاری نخواهد داشت.

تشکری هاشمی در پاسخ به این پرسش که از نتایج این جلسه راضی بوده است می گوید :‌به نظرم جلسه نتیجه بخشی بود اما این که می شد نتایج بهتر گرفت حتما می شد نتایج بهتر از این هم بگیریم ولی همین قدر که شهرداری متوجه شدند و اشتباهاتشان را پذیرفتند و دارند تلاش می کنند رفع کنند یک اقدام رو به جلو است.