به گزارش اکوایران، محله یوسف‌آباد در منطقه 6 و در مرکز تهران واقع شده و از غرب به بزرگراه کردستان و محله امیرآباد، از شرق به خیابان ولی‌عصر و محله عباس‌آباد، از شمال به بزرگراه شهید همت و محله ونک و از جنوب به خیابان دکتر فاطمی و دوراهی یوسف‌آباد متصل می‌شود.یک واسطه‌گر ملکی در یوسف آباد می‌گوید: بازار رهن و اجاره و خرید و فروش مسکن در این محله، هر دو در وضعیت رکود قرار دارد.

به گفته وی، با وجود اینکه  سال گذشته برای بازار رهن و اجاره مشتری وجود داشت اما در سال جاری اکثر مستاجران برای اینکه هزینه‌های جابه‌جایی را متحمل نشوند، تمدید قرارداد می‌کنند.

در محله یوسف آباد، رهن واحدی با 165 مترمربع زیربنا، 2 میلیارد و 200 میلیون و اجاره ماهانه آن، 16 میلیون تومان است. برای رهن کامل آپارتمانی 60 متری، یک میلیارد تومان و برای رهن واحدی 111 متری، یک میلیارد و 200 میلیون تومان پیشنهاد شده است.

برای واحدی با 100 مترمربع زیربنا، یک میلیارد و 100 میلیون تومان رهن و 10 میلیون تومان اجاره ماهانه و برای واحدی با 90 مترمربع زیربنا، 250 میلیون تومان رهن و  18 میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده است.

مسکنننن