او گزارشی از عملکرد شهرداری در حوزه حمل و نقل و عمومی داد و درباره ایجاد یک خط تراموا توضیح داد.

شهردار تهران اعلام کرد تا پایان سال تهران بیش از ۴ هزار اتوبوس فعال خواهد داشت و از تحقق قرارداد ۶۳۰ واگن مترو خبر داد.

اعضای شورا واکنش هایی به این گزارش داشتند، از جمله این که وعده های ترافیکی زمانی ارزشمند است که در کف خیابان باعث بهبود خدمات به شهروندان شود.