به گزارش اکوایران ،بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز - چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - در شرایط قابل قبول قرار دارد. به طوری که وضعیت آلاینده شاخص ( PM۲.۵) هم‌اکنون عدد ۵۶ را نشان می‌دهد. این در حالی است که ۱۴ ایستگاه در وضعیت قابل قبول (زرد) و یک ایستگاه (شهرداری منطقه ۱۹) در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی) قرار دارند. همچنین در ۱۶ ایستگاه وضعیت پاک (سبز) ثبت شده است. 

  شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۷۷ و وضعیت قابل قبول قرار داشت.

بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران ایستگاه شهرداری منطقه ۱۹ با ثبت عدد شاخص ۱۰۳ و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، آلوده ترین نقطه و ایستگاه ژئوفیزیک در منطقه ۶ با شاخص ۲۲ و قرار گرفتن در وضعیت پاک، بهترین شرایط را در شهر تهران دارند. 

تهران از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ روز هوای پاک، ۲۲۲ روز قابل قبول و ۱۰۰ روز ناسالم برای گروه های حساس و ۱۲ روز ناسالم برای همه را تجربه کرده است؛ این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته ۳ روز هوای پاک و ۱۷۷ روز هوای قابل قبول، ۱۲۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳۴ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک را تجربه کرده بودند.

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد.