به گزارش اکوایران، طبق اعلام ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ۷۰ هزار میلیارد تومان زمین رایگان در قالب طرح نهضت ملی مسکن، در اختیار ۷۰ هزار متقاضی قرار گرفته است.

این میزان مساحت اراضی، معادل ۶ برابر محله هزار سنگ تهران(کوهسار) است.

با توجه به متوسط هزینه ساخت و ساز در کشور، ساخت این میزان اراضی چقدر سرمایه نیاز دارد؟