محمد افشار نظری رییس کنونی کتابخانه هم درباره این تغییرات گفته هنوز ابلاغ رسمی برای تعطیلی کتابخانه نیامده اما شنیدیم کتابخانه به دلیل مشکلات تاسیساتی، قرار است جابه‌جا شود.