به گزارش اکوایران، این روزها موضوع ساخت مسجد در بوستان قیطریه و مخالفت‌های مردمی با ساخت و ساز در پارک از یک سو و اصرار زاکانی و همراهانش در شورای شهر بر ساخت این مسجد در پارک بر اساس درخواست‌های مردمی مساله مشارکت و مداخله شهرداری در ساخت و ساز مساجد به یک موضوع برای اظهار نظرهای موافق و مخالف از سوی اعضاء فعلی و پیشین شورای شهر و کنشگران شهری تبدیل شده است،در این میان اما هیچکس از ابعاد کمک های مالی شهرداری تهران به ساخت و ساز مساجد در شهر حرفی نزده است و دقیقا مشخص نیست شهرداری با پول مردم تهران چه مقدار مسجد ساخته است و یا به ساخت مساجد کمک کرده است، بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در گفتگو با اکو ایران به مرورابعاد مالی کمک شهرداری تهران به ساخت و توسعه مساجد از سال 1390 تا امروز پرداخته است.

بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به سابقه دیرینه کمک شهرداری به مساجد شهر تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: کمک های مالی و اعطای زمین برای ساخت مسجد،حسینیه و حوزه علمیه توسط شهرداری تهران یک سابقه دیرپا و طولانی دارد که محدود به دوران پس از انقلاب اسلامی نیست و از جمله این موارد می توان به ساخت مسجد به دستور کریم آقا بوذرجمهری چهارمین شهردار بلدیه پایتخت اشاره کرد،رویه ای که آن روز با دستور شهردار وقت تهران آغاز شد و تا امروز با استناد با بند6 ماده 55 قانون شهرداریها و مصوبات شورای شهر در ادوار مختلف ادامه پیدا کرده است. موضوع مشارکت و حمایت شهرداری از ساخت مساجد در پایتخت  برخلاف برداشت سطحی برخی افراد ریشه ای تاریخی و قانونی دارد، اما متاسفانه در گذار ادوار مختلف با اعمال سلیقه شهرداران و سیاست گذاری های متفاوت شورای شهر مواجه بوده است و کار را به آنجا کشانده است که ما در گفتارو اقدامات مدیریت شهری دوره ششم شاهد ایجاد یک دوگانه کاذب برجسته سازی تلاش زاکانی برای ساخت مسجد در جای نامناسب و کوشش همراهان و حامیان زاکانی برای القای رسانه ای مخالفت مردم با محل ساخت مسجد به مخالفت با اصل ساخت مسجد هستیم! دوگانه ای که از اساس واقعیت ندارد، زیرا نه این زمین ارث پدری زاکانی است و نه منابع بودجه شهرداری ارث پدری زاکانی و حامیانش است که ساخت مسجد با آن برای اینها ثواب و اعتباری بیاورد؛ اموال و دارائی های شهر متعلق به همه مردم تهران است و اگر شهرداری مسجدی ساخته است این مسجد سازی با پول همه مردم تهران از کارتن خواب تا کارآفرین از مسلمان تا غیر مسلمان انجام شده است و افتخارش از آن مردمی است که پول ساخت مسجد در بودجه شهرداری را با پرداخت بهای خدمات و عوارض شهری تامین کرده اند، اما حالا که گروهی از همین مردم با محل ساخت مسجد به علت حراست از فضای سبز و محدوده تاریخی قیطریه مخالفت کرده اند شاهد آن هستیم که عده ای از این مساله دوگانه سازی های سیاسی خاص خودشان را علم کرده اند تا بتوانند به پشتوانه آن ساخت مسجد را عملی کنند و بگویند ببینید ما با پول مردم تهران در زمینی که عرصه عمومی و متعلق به همه مردم شهر بود مسجد ساختیم و نگذاشتیم نظر مخالفین مسجد عملی شود.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به اطلاعات مالی بودجه شهرداری تهران از سال 1390 تا 1403 به خبرنگار اکو ایران گفت:بر اساس داده های بودجه مصوب شهرداری تهران از سال 1390 تا 1403 ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران در طی این سالها رقمی بالغ بر 2 هزار و 608 میلیارد تومان را صرف کمک به مساجد شهر تهران و کمک به ساخت مسجد،حسینیه و حوزه علمیه نموده است. رقمی که حکایت از سهم نیم درصدی مساجد و زیر ساخت های مذهبی شهر از کل منابع بودجه شهرداری تهران طی سالهای 1390 تا 1403 دارد. در حقیقت باید گفت طی این سالها از مجموع 491 هزار میلیارد تومان منابع بودجه شهرداری تهران،سهم مساجد و اماکن مذهبی شهر تهران برابر با 2 هزار و 608 میلیارد تومان بوده است، رقمی که شهرداری تهران با تصویب شورای شهر آن را به وکالت و نمایندگی از یکایک شهروندان و اهالی تهران خرج مساجد واماکن مذهبی تهران نموده است و به عبارت دیگر باید گفت طی 14 سال یعنی در خلال سالهای 1390 تا ما شاهد آن هستیم که در بودجه شهرداری تهران به ازای هر نفر شهروند تهرانی چیزی حدود 298 هزار و 543 تومان صرف کمک به مساجد و اماکن مذهبی شهر شده است.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به ماهیت کمک شهرداری تهران به مساجد و اماکن مذهبی شهر به خبرنگار اکو ایران گفت:رقم 2 هزار و 608 میلیارد تومان کمک به مساجد و اماکن مذهبی شهر تهران در طی سالهای 1390 تا 1403 دارای دو ماهیت متفاوت است و از طریق دو ردیف اعتباری مجزا در بودجه شهرداری تهران تامین مالی شده است. بخش اندکی از این رقم در قالب ردیف اعتباری کمک به توسعه و تجهیز مساجد صرف کمک به نگهداشت و تامین تجهیزات و تعمیرات مساجد می شده است و بخش عمده این رقم هم در قالب ردیف اعتباری «کمک به ساخت و توسعه مساجد»صرف ساخت مسجد،حسینیه و حوزه علمیه جدید یا توسعه اماکن موجود شده است. در بودجه سالهای 1390 تا 1400  ما شاهد وجود 325 ردیف اعتباری با نام مشخص برای کمک به ساخت و توسعه مسجد،حسینیه و حوزه علمیه در شهر تهران هستیم. مسجد،حسینیه و حوزه علمیه ای که از محل اعتبارات شهرداری تهران ساخته شده است و باید گفت شهرداری به نمایندگی از همه مردم تهران در تامین هزینه های ساخت این اماکن مذهبی مشارکت داشته است و افتخار این کمک بیش تر از آنکه نصیب چمران و زاکانی یا قالیباف و حناچی باشد از آن مردمی است که با پرداخت عوارض و بهای خدمات منابع شهرداری را تامین کرده اند تا شهرداری بتواند این اعتبارات را برای زیرساخت های مذهبی شهر هزینه کند.اما متاسفانه در واقعیت با این مساله مواجهه بوده ایم که برخی مدیران شهری به جای آنکه این مشارکت مردم در تامین منابع مالی زیرساخت های مذهبی شهر را ارج و قدر بدانند،طوری رفتار می کنند که انگار پول ساخت این مساجد را به عرق جبین یا از ارث پدرشان تامین کرده اند!    

شیخ رودی در ادامه با اشاره به سهم اعتبار کمک به مساجد و اماکن مذهبی در ادوار مختلف شورای شهر طی سالهای 1390 تا 1403 به خبرنگار اکو ایران گفت: در خلال سالهای 1390 تا 1395 یعنی اواخر دوره سوم و طول دوره چهارم ما شاهد تخصیص اعتباری بالغ بر 857 میلیارد تومان در پنج سال آخر دوره مدیریت قالیباف با تصویب شورای سوم و چهارم برای کمک به مساجد و اماکن مذهبی هستیم، در سالهای 1396 تا 1399 یعنی در خلال سالهای دوره پنجم نیز شاهد تخصیص اعتبار 253 میلیارد تومانی با تصویب شورای پنجم برای کمک به مساجد و اماکن مذهبی در تهران بوده ایم، از سال 1400 تا 1403 یعنی در خلال سالهای اخیر با مدیریت زاکانی در شهرداری و سیاستگذاری چمران در شورای شهر نیز ما شاهد تخصیص اعتبار 1 هزار و 497 میلیارد تومانی مدیریت شهری ششم برای کمک به مساجد و اماکن مذهبی هستیم. همانطور که شاهد هستیم مجموع عملکرد مدیریت شهری دوره ششم در کمک به مساجد و اماکن مذهبی با سکانداری زاکانی در شهرداری یعنی از سال 1400 تا 1403 از حیث رقمی بیش تر از مجموع کمک های یک دهه گذشته شهرداری از سال 1390 تا 1399 و دو دوره مختلف مدیریت و سیاستگذاری شوراهای سوم،چهارم و پنجم بوده است،این موضوع وقتی روشن تر می شود که بدانیم در بودجه سال 1403 شهرداری تهران که اسفند ماه امسال با امضای چمران به شهرداری ابلاغ شده است اعتبار پیش بینی شده برای کمک به مساجد و اماکن مذهبی رقمی بالغ بر 797 میلیارد تومان پیش بینی شده است. در حقیقت باید گفت زاکانی طی دوره ششم در کمک به مساجد و اماکن مذهبی از شهرداران پیش از خودش سبقت گرفته است و حالا با اصرار بر ساخت مسجد در بوستان قیطریه به دنبال تثبیت جایگاه خود به عنوان یک شهردار حامی اماکن مذهبی شهر است؛شاید زاکانی خود را پیروز این رقابت بداند و با دوگانه سازی های مسجد سازی در برابر مخالفان مسجد سازی سرمایه سیاسی اش را تقویت کند، اما او و مدیران پیش و پس از او نباید فراموش کنند که یکایک شهروندان تهرانی در تامین این پول و منابع شهرداری مشارکت دارند، و این مدیران فقط به عنوان شهردار از محل بودجه ای که با پول بهای خدمات و عوارض شهروندان تهرانی تامین شده است توان اجراء و انجام این کارها را پیدا می کنند، بنابر این اگر افتخار دنیوی و اجر اخروی برای این کارها باشد این افتخار و ثواب قسمت و نصیب همه مردم تهران خواهد بود نه زاکانی و چمران یا دیگران!