به گزارش اکوایران، پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران معتقد است که قیمت این روزها باعث گمراهی اذهان عمومی شده است.

او می‌گوید برای پاسخ به این پرسش باید در نظر داشت که این اتوبوس‌ها با چه ارزی خریداری شده است و خدمات پس از فروش آن با چه هزینه‌ای قرار است تامین شود.