به گزارش اکوایران، مدیران شهری می‌گویند ساخت و ساز در بخش حصارکشی شده پارک لاله منتفی شده و قرار است اگر مسجدی در پارک قیطریه ساخته شود در فضایی 200 متری باشد و طرح آن هم در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بررسی شود.   

اما هنوزبخشی ازفضاهای سبز حاشیه بزرگراه‌ها و بوستان‌ها پشت حصار مخفی هستند. کمیسیون شهرسازی به موضوع حصارکشی پارک ها ورود کرده و قرار است گزارشی در این رابطه تهیه شود.

 مهدی پیرهادی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران هم در این زمینه به اکوایران گفت:‌ همان طور که در صحن شورای شهر تهران بارها تذکر دادم، با هر گونه قطع درخت در بوستان‌ها به‌شدت مخالفت هستیم و حتماً در این خصوص پیگیری‌های لازم را خواهیم کرد. مگر در جایی که منافع مردم در آن باشد مثلاً بخواهند اتوبان احداث کنند و چاره‌ای جز تغییر دادن و جا به جایی نداشته باشند. 

او ادامه داد: نحوه جا به جایی درختان مهم است، در منطقه 16 جا به جایی موفقی انجام شده بود، نوع درخت، گونه و زمان و فصل مناسب بر نحوه جا به جایی تأثیر دارد.

پیرهادی گفت: نکته دیگر این است که ممکن است در بوستان‌ها در موارد ضروری و در مکان و فصل مناسب، بخواهند برای خدمات‌دهی جا‌به جایی درخت انجام دهند مثلاً بخواهند سرویس بهداشتی بسازند که توصیه ما باز هم این است که در جایی بسازند که درختی وجود نداشته باشد. اگر براساس مصوبه شورا و چهارچوب و ضوابط عمل کنند می‌توانند مخالفتی نداریم، اما حتماً در مقابل اینکه کسی بخواهد در بوستان‌ها کار سلیقه‌ای انجام دهد موضع می‌گیریم و حتماً مخالفت می‌کنیم.

پیرهادی یادآوری کرد:‌ در خصوص بوستان لاله هم تذکر دادم که اصلاً حصارکشی چندهزار متر توجیهی ندارد. فیلمی هم از بولوار کشاورز از تقاطع حجاب تا کارگر تهیه کرده بودم. چند سازه آنجا ساخته شده است؟ ما وقتی فضای سبزی ایجاد می‌شود نباید اتصال آن با فضای شهری قطع شود. نباید با ساختمان‌سازی فضای شهری را دچار آسیب کنند.  فکر می‌کنم خوب است با بحث‌های کارشناسی و قدری فکر کردن نقطه ای انتخاب شود که حداقل منظر شهری را از فضای سبز محروم نکند. این‌ها موضوعاتی است که باید با کارشناسی و مشورت با اهل فن و همکاران بسیار خبره و زبده و صاحب نظری که در فضای سبز در شهرداری تهران داریم انجام شود. اینکه بعضی‌ها بخواهند بر اساس امیال شخصی یا نگاه سلیقه‌ای اقدامی انجام دهند پذیرفته شده نیست.