به گزارش اکوایران،ازابتدای پاییزتا به امروز، هوای تهران 19 روزبرای گروه های حساس درشرایط ناسالم بوده و به شهروندان تهرانی توصیه شده از فعالیت طولانی مدت در هوای آزاد خودداری کنند.

درهفته گذشته 4 روز تهرانی ها هوای ناسالم تنفس کردند. واکنش مدیریت شهری به آسمان خاکستری تهران و به شماره افتادن نفس تهرانی ها سکوت بوده است.

3

سید جعفرتشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران به اکوایران می گوید:‌بر اساس گزارش هایی که شرکت کنترل کیفیت هوا منتشر می کند کیفیت هوای تهران، ناسالم برای گروه‌های حساس بودو آلودگی هوای تهران هنوز به  وضعیت بحرانی نرسیده است اما یکی ازظلم‌هایی که به حق مردم می‌شود این است که ما صبر کنیم هوا تیره، تار و غبارآلود شد، بگوییم آلودگی هوا چیز بدی است و چند صحبت ومصاحبه و بعد هم همه چیز به فراموشی سپرده شود تا دوباره هوای تهران به وضعیت ناسالم برسد.

1

او معتقد است برای کاهش آلودگی هوای پایتخت نیاز به کار بلند مدت است و کارهای احساسی و آنی جواب نمی دهد، سال هاست که تا هوا آلوده می‌شود صحبت هایی مطرح می شود و بعد از چند روز که گذشت و بادی وزید و بارانی آمد، باز همه یادشان می‌رود! که تهران با چالش آلودگی هوا درگیر است.

تشکری هاشمی با بیان این که راهکارهای زیربنایی و اصولی وجود دارد که این راهکارها نیازی به کشفشان نیست، چون قبلا راجع به آنها بارها و بارها صحبت شده است می گوید:‌ما باید تلاش کنیم تا آن راهکارهای اساسی را دنبال کنیم. برای این تحقق این راهکارها در جلسه ای که در وزارت کشور بود دیدگاه‌هایمان را مطرح و نقطه‌نظراتمان را گفتیم. در شورا هم به‌دنبال این هستیم که بتوانیم یک مجموعه اقداماتی را انجام بدهیم که در گذر زمان تولید آلاینده‌ها کاهش پیدا کند. اینکه احساسی و چند تا نطق آتشین شود و بعد هم همه فراموش کنند، به‌نظر من این ظلم است.

اما علیرضانادعلی آلودگی هوا را نتیجه سبک زندگی ما می داند و به اکو ایران می گوید:‌به عنوان یک شهروند احساس می کنم که شهر را سال هاست بد اداره می کنیم و هم بد زندگی می کنیم و نتیجه اش می شود این وضعیتی که می بینیم.

نادعلی می گوید: راهکارهایی که بتواند شرایط موجود را تغییر دهد و همت بزرگی که این اقدامات موثر را بدون مخافظه کاری انجام دهد می توان کلانشهرها را از این وضعیت نجات دهد.

او معتقد است که سال هاست در سیاست گذاری های عرصه خودروسازی، چه تولید و چه استاندارهای که تعریف شده، چه تعداد اتومبیلی که در تهران شماره می شود و... اشتباه شده است، کارشناسان مختلف هم انتقادها و پژوهش های سازنده ای در این حوزه داشته اند اما گویا دل نمی‌کنیم از این سیاست‌هایمان در عرصه‌ِی خودروسازی.

سخنگوی شورای شهر تهران ابراز می گوید:‌ خودمان را آماده کردیم بعد از سال‌ها در دولت آقای رئیسی در سیاست‌های خودروسازی اتفاق مهم و جدیدی بیفتد. دولت‌ها معمولا چون از سود بخش خودرو نمی‌توانند بگذرند، این حوزه را رها می‌کنند. انشاء‌الله دولت آقای رئیسی دچار این مساله نشود.

نادعلی اضافه می‌کند: بخش مهمی از آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک است و بخش دیگر کارخانه‌ها که به نظر می‌آید با همکاری دولت و شهرداری می‌توانند به توافقی برای انتقال آن‌ها برسند و اگر انرژی برای این کار صرف کرد طی دو، سه سال این وضعیت را ساماندهی کرد.

اودرخصوص این که به نظر می آید مدیریت شهری آن قدر که دغدغه آسیب های اجتماعی و شکل گیری قرار گاه اجتماعی را دارد به موضوعاتی مانند آلودگی هوا و ترافیک توجه ندارد گفت: اگر در آستانه‌ی سرما همه دغدغه‌ آسیب‌های اجتماعی، کارتن‌خواب و معتادها و ... را داریم به نظرم درست و حق است. معاونت حمل و نقل شهرداری هم در حوزه آلودگی هوا فعالیت های خودش را انجام می دهد.

2

سخنگوی شورای شهر تهران در رابطه با سکوت شورای شهر به موضوع آلودگی هوا درتهران هم می گوید:‌دغدغه‌ اصلی شهر فقط آلودگی هوا نیست. خیلی چیزهای دیگر هم هست، سالهاست در آغاز فصل سرما و بارندگی هوا، این شرایط ایجاد می شود. ما به همه چالش های شهر همزمان باید توجه کنیم.