به گزارش اکوایران ،دیدار روز 5 شنبه شهردار تهران و معاونانش با رییس جمهور بدون حضور اعضای شورای شهر تهران برگزار شد ، پس از اطلاع از این دیدار برخی از اعضای شورای شهر تهران درخصوص مطالبات تهران از دولت نکاتی را یادآوری کردند .

جعفر شربیانی در صفحه ایستاگرام اش در یادداشتی با عنوان «دولتها و شهردار تهران » نوشته است که شهر وشهرداری تهران، چه در زمانی که در نیمه دوم دهه هفتاد به نوعی هزینه انتخابات جناح پیروز ان مقطع را داشت، چه زمانی که فرصت خدمت و منابع آن مستقیم و غیرمستقیم برای رسیدن به پاستور هزینه شد،چه زمانی که دولت صدها میلیارد دلار درامد ارزی داشت و با شهردار مستقر رقابت سیاسی داشت، چه زمانی که دولت و شورا و شهرداری به لحاظ سیاسی همسو شدند و شهردار تهران در زمان خروج از حیاط پاستور، عکس او به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت در صفحه اول روزنامه های سیاسی همسو نقش می‌بست،چه زمانی که ساخت یک طبقه اضافه ملک منتسب به ریاست جمهوری باعث اخراج شهردار تهران از هیئت دولت شد و چه اکنون که دولت و شهردار تهران مجددا همسو شده‌اند و تاییدیه‌ها و عکس با رئیس‌جمهور متن توییت‌ها را می‌سازد،در همه و همه این حالات مختلف سهم شهر تهران از منابع ملی و دولتی پرداخت نشده است!

او ادامه داده است که عمق مسائل و مشکلات و عقب ماندگی شهر تهران به گونه ایست که دیگر عکس‌های حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت و وعده‌ها و قول‌ها حساسیت ویژه‌ای در مردم تهران ایجاد نمی‌کند.

به اعتقاد شربیانی حمایت حداکثری و دوره طلایی برای تهران با عمل به 6 تکلیف دولت در حوزه شهری امکان پذیر است که نخستین آن تسویه بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به شهر و شهرداری تهران  است . پرداخت  سهم پنجاه درصدی دولت در ساخت و توسعه مترو و خرید اتوبوس و پرداخت سهم ان در یارانه بلیط مترو و اتوبوس، پرداخت سهم شهر تهران از جریمه های راهنمایی و رانندگی،عملیات و اجرایی شدن تضامین و وثیقه‌های کافی برای تحقق سرمایه خارجی و اوراق مشارکت داخلی برای توسعه و عمران شهر تهران،عملیاتی شدن تکالیف برجا مانده قانونی در تحقق مقوله مدیریت یکپارچه شهری وافزایش سهم تهران از مالیات بر ارزش افزوده متناسب با نقش و سهمی که مردم تهران در، درآمدهای مالیاتی کشور دارند و... وظایف دیگر دولت در برابر تهران است . به اعتقاد شربیانی اگر دولت به این 6 تکلیف عمل نکند در بر همان پاشنه میچرخد و صرفا عکس‌های یادگاری برای... ؟

ناصر امانی  هم در حساب توییتری خود نوشت:« عدم حضور رئیس و اعضای شورای ششم در جلسه، هرچند بهانه مناسبی برای اختلاف افکنان مدیریت شهری شد، اما نتایج عملی این جلسات است که اهمیت آن را مشخص می‌کند.»

وی ادامه داد:« تفکیک مفهومی سه تهران و قبول بار مسئولیت "پایتخت" و "منطقه شهری تهران" کف خواسته ما از دولت سیزدهم است.»