مرکزی که با هدف تمرکز مالی در بازار ارز تاسیس شده بود. مرکز تجارت جهانی تا چه حد در این هدف موفق بوده و چه موانعی سر راه این هدف وجود داشته است؟ مصاحبه اکوایران با مدیر این مرکز تجاری، حاوی نکات جالبی است. با ما همراه باشید.