سکه امامی دیروز توانست مرز حساس ۱۳ میلیون تومانی را حفظ کند. فلز گران بهای داخلی در اولین روز هفته تحت فشار کاهشی ها قرار گرفت و در مقطع کوتاهی حتی در کانال ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی نوسان کرد. با این حال، به سرعت در اواخر روز خریداران به بازار برگشتند و توانستند فلز گران بهای داخلی را به بالای مرز ۱۳ میلیون تومانی برگردانند.

Untitled-197

ساعت ۱۰ شب گذشته فلز گران بهای داخلی در بازار پشت خطی در محدوه ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی مورد معامله قرار گرفت. رشد انتهای وقت سکه امامی موجب شده است که انتظارات افزایشی در این بازار تقویت شود. به این ترتیب، ممکن است در ابتدای روز جاری، سکه یکبار دیگر به سوی مقاومت ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی حرکت کند. تحلیل گران فنی بارها اشاره کرده اند، در صورتی که فلز  گران بهای داخلی بالای محدوده ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تثبیت شود، خریداران به صورت سنگین تری وارد بازار خواهند شد. این موضوع امکان رشد بهای سکه تا سطح ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را می تواند فراهم کند.

سکه برای رسیدن به سطح ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، باید حداقل در گام اول شاهد رشد بهای دلار به بالای مرز ۳۱  هزار تومانی باشد. حتی با دلار ۳۱ هزار تومانی نیز سکه به راحتی سطح یاد شده را به راحتی لمس نخواهد کرد. با توجه به افت شدید اونس طلا در هفته های اخیر، کار افزایشی های بازار سکه برای رسیدن به سطوح قیمتی بالاتر دشوار شده است.

1-01