معرفت شناسی علم اقتصاد و مبانی آن - قسمت چهارم

این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به معرفت شناسی علم اقتصاد، اندیشه ها و نظریات شناخت هایک می پردازد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد