ارقام عجیب و نگران کننده از اقتصاد آمریکا

تفسیر دو نفر از تحلیلگران شبکه سی ان بی سی درباره ی گزارشی مر‌بوط به وضعیت اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد