رونق چشمگیر بخش مسکن در آمریکا!

بحران کرونا اثرات مختلف بر بخش های گوناگون اقتصادهای بزرگ از جمله اقتصاد آمریکا داشته‌است. رشد تقاضا برای خانه‌های نوساز در آمریکا یکی از اثرات این بحران است. بسیاری از خانوارها مایلند خانه‌ایی داشته باشند که دارای فضایی مناسب برای آموزش در خانه و کار از خانه باشد. در این میان سازندگان مسکن با مشکلاتی نظیر کمبود زمین مواجه هستند. یک کارشناس بخش مسکن در این زمینه توضیح می‌دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد