در این شرایط، بلندمدت سرمایه گذاری کنید!

با آنکه گزارش وزارت کار آمریکا درباره وضعیت بازار کار این کشور در هفته قبل منفی بود اما شاخص های بورس رشد کردند.دلیل این رشد چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد