به گزارش اکوایران، تورم استان های کشور در سال 1400 هم سو با تورم کل روندی صعودی داشته و همراه با رکوردزنی بوده است.

این مسیر موازی با رشد سالانه تورم در کل کشور بوده که نشان از افزایش این متغیر داشته است.

رکوردهای تورمی استان ها در سال 1400

مرکز آمار هر ماه تورم استان های کشور را به صورت مجزا در اختیار عموم قرار می دهد در همین رابطه در سال 1400 رده بندی تورم در استان های کشور نشان داد که این شاخص در برخی استان ها در آخرین سال قرن چهاردهم از مرز 40 درصد عبور کرده و در برخی نیز همچنان در پایین تر ار از این رقم باقی مانده است.

این در حالی است که تورم کل کشور در این مقطع برابر با 40.2 درصد بوده که بالاترین سطح را در کل 25 سال اخیر داشته است.

در همین رابطه در بررسی تورم سال جاری مشاهده می شود در این مدت تورم کهگیلویه و بویر احمد در بالاترین سطح در مقایسه با سایر استان ها قرار داشته است.

تورم این استان برابر با 48 درصد بوده که تقریبا 8 واحد درصد از سطح کل کشور بالاتر بوده است. 

استان های ایلام، زنجان و مازندران نیز رده های بعدی تورم را در این دسته بندی داشته اند که به ترتیب برابر با 46.4 ، 45.1، و 44.1 درصد به ثبت رسیده است.

در مقابل استان های قم و تهران در این رده بندی کمترین تورم را داشته که به ترتیب برابر با 37.1 و 37.6 درصد بوده اند.

تورم

رکوردزنی تورم در 27 استان کشور

بررسی تورم استان ها با سال های اخیر نشان می دهددر 27 استان رکورد تورمی شکسته شده و بالاترین سطح را به ثبت رسانده است.

به جز استان های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، همدان و خراسان جنوبی تورم در بقیه استان های کشور در سال 1400 در بالاترین سطح یک دهه قرار  داشته و رکوردی بی سابقه را دراین مقطع ثبت کرده است.

آن چه در این بازه بیش از همه می تواند دلیل این آرایش تورمی در استان های کشور باشد ریشه در تورم خوراکی ها و کالاهای غیرخوراکی در ایران دارد. رشد بیشتر قیمت کالاهای خوراکی به نسبت غیر خوراکی ها در این مقطع موجب شده تا تورم استان هایی که سبد مصرفی آن ها سهم بالاتری از کالاهای خوراکی را دارد در این بازه در مقایسه با سایرین افزایش بیشتری داشته و درنهایت موجب رکوردزنی در این مقطع شود.

تورم