حسن معتمدی، مدیر کل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این‌باره توضیح می‌دهد.