به گزارش اکوایران با توجه به داده های منتشر شده از پژوهشکده پولی و بانکی از 250 شرکت بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را بر عهده دارند، محدودیت مالی در یکسال گذشته تاثیر چندانی بر رشد تولید در اقتصاد ایران نداشته است. این در حالیست که در چند سال گذشته در برخی از بازه های زمانی محدودیت مالی باعث کاهش شدید رشد تولید در برخی از صنایع شده بود و نقس پر رنگی را در اقتصاد کلان ایفا کرده است. با توجه به اهمیت موضوع محدودیت مالی، در این گزارش به بررسی این اثر بر تولید صنایع ایران در 4 سال گذشته پرداخته شده است.

محدودیت مالی و اقتصاد ایران

محدودیت مالی همواره یکی از مباحثی است که در اقتصاد کلان به آن توجه زیادی شده است، چرا که این مسئله می تواند تولید و بسیاری از مسائل اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران نیز محدودیت مالی در صنایع همواره یکی از اصلی ترین مشکلات تولید بر شمرده می شود. البته محدودیت مالی همه شرکت های به یک اندازه نیست، از همین رو در این گزارش صنایع و یا شرکت ها را به دو گروه محدودیت مالی شدید و محدودیت مالی خفیف تقسیم گشته است، سپس روند رشد تولید این دو گروه از سال 96 تا فروردین 1401 با یکدیگر مقایسه شده است.

سال 98؛ سایه محدودیت مالی بر صنایع ایران

از سال 96 تا تقریبا انتهای سال 97 می توان گفت محدودیت مالی تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشته است. به بیان دیگر در این بازه زمانی رشد تولید در صنایعی که محدودیت شدید مالی داشته اند تفاوت زیادی با صنایع و شرکت هایی که با محدودیت خفیف مالی رو به رو بوده اند، نداشته است.

اما از انتهای سال 97 محدودیت مالی گریبان رشد تولید در اقتصاد ایران را گرفت. این روند در بهمن ماه 97 آغاز شد و در بازه زمانی خرداد تا آذر 98 شدت بالایی به خود گرفت، به گونه ای در مهر ماه 98 رشد تولید در صنایع با محدودیت مالی بالا حدود 12 درصد کمتر از رشد در صنایع بدون محدودیت مالی بوده است.

از آغاز زمستان 98 اثر محدودیت مالی بر اقتصاد ایران کمرنگ شده و از شروع سال 99 تا تیر ماه تقریبا این اثر از بین رفت و رشد تولید در دو گروه مذکور تفاوت چشمگیری با هم ندارد. از مرداد ماه بار دیگر کمی اثر محدودیت نقدینگی در اقتصاد دیده شد و این روند تا فروردین 1400 ادامه داشت.

photo_2022-05-25_11-02-59

سال 1400؛ اثری از محدودیت مالی نیست

پس از فرودین ماه سال گذشته از اردیبهشت 1400 تا فروردین سال جاری، روندی در اقتصاد ایران دیده شده است که در چند سال گذشته بی سابقه بوده است. به بیان ساده تر در 12 ماه گذشته تنها در یک ماه رشد تولید در صنایع با محدودیت مالی شدید از رشد تولید صنایع با محدودیت مالی خفیف کمتر بوده است. حتی در فروردین ماه سال 1401 رشد تولید در شرکت هایی که محدودیت مالی بالایی دارند از رشد تولید نسبت به سایر صنایع نزدیک به 10 درصد بالاتر بوده است. بر این اساس می توان گفت که در یکسال گذشته محدودیت مالی نمی تواند عامل افت تولید در صنایع باشد و عدم رشد مناسب صنایع در اقتصاد ایران را باید در جایی دیگر جست و جو کرد.