به گزارش اکوایران، بررسی روند رشد صادرات و واردات در سال 1400 نشان می دهد هرچه به ماه های پایانی سال نزدیک شده ایم، عطش واردات بیش از صادرات بوده است، به گونه ای در شش ماه دوم میزان واردات بالغ بر 5 میلیارد دلار بیش از صادرات به ثبت رسیده است. همین امر موجب گشته است تا در سال گذشته منفی شدن تراز تجاری باعث وخیم تر شدن تراز پرداخت و به طبع بروز اثرات منفی در اقتصاد کلان شود. در ادامه گزارش به بررسی صادرات، واردات و تراز تجاری در یازده ماه نخست سال گذشته پرداخته شده است.

فراز و فرود صادرات در سال 1400

بررسی ها نشان می دهد ارزش صادرات ماهانه غیر نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته نوسانات زیادی داشته است. کمترین مقدار صادرات غیر نفتی سال 1400 در فروردین ماه به ارزش 2 میلیارد و 968 میلیون دلار رقم خورده است. در دو ماه بعدی با روند صعودی در افزایش صادرات مواجه بوده ایم و این رقم در خرداد ماه به بالغ بر 4.3 میلیارد دلار رسید، این رقم بالاترین مقدار صادرات غیر نفتی در شش ماهه نخست سال بوده است. اما از خرداد ماه بار دیگر روند نزولی در ارزش صادرات شکل گرفت. لازم به ذکر است رقم صادرات با احتساب میعانات گازی است.

مهر ماه؛ قله صادرات غیر نفتی

بالاترین مقدار صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته در مهر ماه به ارزش 5 میلیارد و 268 میلیون دلار رخ داده است، حجم صادرات انجام شده در این ماه بالغ بر 15 میایون تن بوده است. به مانند روند قبلی باز هم صادرات در روند نزولی قرار گرفت و در دی ماه به 3.6 میلیارد دلار رسید. بر اساس آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی از تراز پرداخت ها، ارزش صادرات غیر نفتی در بهمن ماه 4.7 میلیارد دلار بوده است. کل حجم صادرات غیر نفتی کشور در یازده ماهه نخست سال گذشته 43.5 میلیارد دلار به ثبت رسیده است.

photo_2022-05-23_14-38-00

روند صعودی واردات در 1400

به طور کلی به غیر از یک نوسان مقدار واردات در ماه های مرداد و شهریور 1400، می توان گفت که روند واردات در سال گذشته صعودی و فزاینده بوده است، به گونه ای که میزان واردات ماهانه از 2.7 میلیارد دلار در فروردین ماه به 5.1 میلیارد دلار در بهمن ماه رسیده است. بالاترین میزان واردات اقتصاد ایران در سال گذشته در شهریور ماه به ارزش 6 میلیارد و 490 میلیون تومان به ثبت رسیده است. همچنین کمترین مقدار نیز در مرداد ماه به ارزش 2 میلیارد دلار بوده است. کل ارزش واردات اقتصاد ایران در یازده ماه نخست سال گذشته 46.5 میلیارد دلار بوده است.

تراز تجاری ایران در 1400؛ منفی 3 میلیارد دلار

تراز تجاری یکی از اصلی ترین اجزای تراز پرداخت ها است که تحلیل آن در اقتصاد کلان بسیار حائز اهمیت است، چراکه کسری یا مازاد تراز پرداخت ها بر روی بسیاری ار متغیر های کلان اقتصادی تاثیر گذار است. از میان یازده ماه ابتدایی سال گذشته در پنج ماه میزان صادرات بیش از واردات بوده یا به بیان دیگر تراز تجاری ماهانه مثبت بوده است و در شش ماه نیز میزان واردات بیش از صادرات بوده است. به طور کلی در سال گذشته تراز تجاری اقتصاد ایران منفی 3 میلیارد و 150 میلیون دلار بوده است. قسمت اعظمی از این کسری مربوط به افزایش و جهش شدید واردات در شهریور ماه بوده است. 

یکی از عمده ترین دلایل کاهش صادرات در ماه های پایانی 1400، کاهش رشد تولید کالا های واسطه در کشور بوده است، به گونه ای که میانگین رشد ماهانه تولید کالا های واسطه ای در شش ماهه دوم سال گذشته منفی برآورد شده است. با توجه به اینکه کالا های واسطه ای عموما کالا های صادراتی اقتصاد ایران هستند، کاهش رشد تولید در اینگونه اقلام به معنی کم رونق شدن صادرات است.

photo_2022-05-23_14-38-09