آخرین اخبار تراز پرداخت ها

ارزش واردات صورت گرفته در 3 ماه نخست سال جاری بالغ بر 12 میلیارد دلار برآورد شده، این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه در چهار سال گذشته بی سابقه بوده است.
بررسی ها نشان می دهد ارزش واردات در خرداد ماه بالغ بر 23 درصد کاهش یافته است، این در حالیست که ورادات در اردیبهشت ماه بالغ بر 80 درصد رشد را تجربه کرده بود.
تراز تجاری (بدون احتساب نفت خام) در اردیبهشت ماه منفی 474 میلیون دلار برآورد شده است، این رخداد به علت جهش 87 درصدی واردات در این ماه بوده است.
اکوایران: بررسی ها نشان می دهد علی رغم جهش های ارزی در چهار سال اخیر، هنوز هم تراز تجاری ایران منفی است. به بیان ساده تر واردات از صادرات پیشی دارد.
اکوایران: در یازده ماه نخست سال 1400 میزان واردات بالغ بر 3 میلیارد دلار بیش از صادرات غیر نفتی بوده است.
۱