در این نشست تخصصی در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران،‌ حسین درودیان به نقش بانک‌های خصوصی در رشد نقدینگی می‌پردازد. دیگر اعضای این نشست، اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی، کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و سیدعلی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هستند.