این عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران بر این باور است: متاسفانه دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های ما در بررسی مسائل پیچیده، در حاشیه قرار دارند.

 به گفته این اقتصاددان، اگر بحث و گفت‌و‌گویی در دانشگاه‌ها صورت نمی‌گیرد، به این دلیل است که تقاضایی از سوی دولت وجود ندارد.