رویه غلط، دست‌برد دولت‌های گذشته به صندوق توسعه ملی ظاهرا همچنان ادامه دارد. 

گفت و گوی مشروح اکوایران با مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در این خصوص به زودی منتشر می‌‌‎شود.