به گزارش اکوایران تورم فصلی تولید کننده بخش برق در بهار سال جاری منفی 0.8 درصد برآورد شده، به بیان دیگر قیمت برق در مبدا تولید در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته نزدیک به یک درصد ارزان تر شده است، آخرین فصلی که تورم تولید کننده برق منفی به ثبت رسیده بود به زمستان سال 98 باز می گردد. تورم فصلی این بخش در زمستان 1400 بالغ بر 2 درصد بوده است، این در حالی است که تورم بخش برق در پاییز سال قبل نزدیک به 7 درصد بوده است. بر این اساس می توان گفت تورم در بخش در دو فصل گذشته روندی نزولی به خود گرفته است. به عقیده برخی از کارشناسان تورم منفی برق در حالی که در شرایط کنونی وضیعت جامعه به شدت تورمی است، می تواند به تولید این بخش ضربه وارد کند از همین رو وضعیت قیمت گذاری در این بخش را نابسامان تلقی می کنند.

تورم نقطه و سالانه در روند نزولی

تورم نقطه به نقطه بخش برق دربهار امسال 8.4 درصد به ثبت رسیده، در حالی که این شاخص در زمستان سال گذشته 10.6 بوده است. بررسی ها نشان می دهد تورم تولید کننده برق در بهار امسال پایین ترین نرخ این شاخص در شش فصل گذشته محسوب می شود. تورم نقطه در این بخش نسبت به سال گذشته به شدت کاهش یافته به گونه که از 32 درصد در بهار سال گذشته به زیر ده درصد در بهار 1401 رسیده، حتی در زمستان سال 99 این شاخص بالغ بر 62 درصد بوده است.

تورم سالانه برق نیز در بهار امسال 13.8 درصد برآورد شده، به عبارت دیگر میانگین شاخص قیمت تولید کننده برق در چهار فصل منتهی به بهار امسال نسبت به میانگین قیمت در چهار فصل منتهی به بهار 1400، بالغ بر 13 درصد افزایش یافته که نسبت به این همین نرخ در زمستان سال گذشته نزدیک به 6 درصد کاهش را تجربه کرده و در روند نزولی قرار گرفته است. آمار ها نشان می دهد این نرخ از بالغ بر 64 درصد در پاییز سال گذشته به اعداد فعلی رسیده، همچنین تورم سالانه تولید کننده برق در فصل بهار سال قبل 45 درصد به ثبت رسیده است.

photo_2022-08-12_15-09-50