آخرین اخبار تورم تولید کننده

بررسی ها نشان می دهد در میان بخش های اقتصادی تنها تورم سالانه تولید کننده بخش خدمات در تابستان نسبت به بهار افزایشی بوده است.
تورم سالانه تولید کننده در چند فصل گذشته روند نزولی را تجربه کرده، البته پیش بینی می شود به علت افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر این روند نزولی تورم پیشران متوقف شود.
بررسی ها نشان می دهد در 26 فصل گذشته، بالاترین تورم فصلی تولیدکننده به ثبت رسیده مربوط به تابستان سال 99 می شود، همچنین تورم فصلی بهار امسال نیز در زمره بالاترین نرخ های چندین سال گذشته قرار دارد.
بررسی ها نشان می دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش های کشاورزی و خدمات در تابستان 1401 با اختلاف نسبت به سایر بخش بالاتر است.
بررسی ها نشان می دهد تورم فصلی تولیدکننده بخش کشاورزی در تابستان امسال بالغ بر 17 درصد برآورد شده، این نرخ بالاترین تورم رقم خورده در میان تمامی بخش های اصلی اقتصاد ایران محسوب می شود.
تورم فصلی تولید کننده در تابستان امسال 7.1 درصد برآورد شده، بررسی ها نشان می دهد تورم تولید کننده فصلی در تابستان نسبت به بهار سال جاری تقریبا نصف شده است.
اکوایران: بررسی ها نشان می دهد در گروه های بخش صنعت که موجودی انبار هایشان در تابستان مثبت بوده، تورم تولید کننده منفی برآورد شده است. این امر را می توان حاکی از رکود سمت تقاضا در برخی از زیر گروه های اصلی بخش صنعت در تابستان 1401 دانست.
بررسی ها نشان می دهد کاهش قیمت کانه های فلزی علت اصلی منفی شدن تورم تولید کننده بخش معدن در تابستان 1401 بوده، این در حالیست که تورم فصلی سایر معادن در تابستان مثبت بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تورم تولیدکننده خدمات مربوط به سلامت در تابستان امسال نزدیک به 30 درصد به ثبت رسیده است. این نرخ در زمره بالاترین تورم های رقم خورده در میان زیر گروه های بخش خدمات قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معدن از حدود 154 درصد در بهار سال گذشته به 13.4 درصد در تابستان امسال رسیده است.