آمار نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ نشان داد که کدام بخش ها از تحریم و کرونا گذشتند و کدام بخش‌های اقتصاد ایران همچنان با رکود دست و پنجه نرم می کنند.