در گفتگوی اکوایران با حسین عباسی، استاد دانشگاه مریلند به سوالاتی در این خصوص پرداخته ایم.