اگرچه مقرر شده این شرکت‌ها با تأسیس یک شرکت واحد به نام «شرکت اکتشاف و تولید آزادگان» فعالیت‌های خود را در توسعه این میدان مشترک نفتی آغاز کنند، با این حال زیان انباشته برخی از بانک‌های سرمایه‌گذار در این طرح، سوابق نه چندان موفق برخی از این شرکت‌ها در پروژه‌های گذشته و تجربه تلخ تعدد اعضای کنسرسیوم توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، مسیر توسعه یکپارچه میدان مشترک آزادگان را با ناهمواری‌هایی همراه می‌کند.