به گزارش اکوایران، حضوری که طبق شواهد به دعوت مجری برنامه صورت گرفته بود اما جمعه شب اکانت توییتر جهان‌آرا مدعی شد که با توجه به مفتوح بودن پرونده کرسنت باید «اجابت» حضور آقای زنگنه بررسی شود.