حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز در کنفرانس مطبوعاتی با همتای ایرلندی خود تاکید کرد بازی متن و بازی زمان توسط طرف‌های غربی و آمریکا باید کنار گذاشته شود.